5 varnostnih pravil

Preden začnete kakršnokoli popravilo na vaši električni napravi, si preberite spodnja varnostna pravila.

Varnostna pravila - električni tok

1. Izklopite napravo! Pred pričetkom dela na napravi jo je obvezno potrebno v celoti izklopiti, četudi se delo vrši le na določenem delu naprave.

2. Zavarujte napravo pred morebitnim ponovnim vklopom! Četudi ste izklopili napravo, lahko z nepravilnim gibom napravo ponovno vklopite ter tako nevede ogrozite zdravje sebe ter ostalih ljudi v okolici naprave. Nekatere naprave imajo možnost uporabe posebne ključavnice, ki preprečuje ponoven vklop v času dela na napravi.

3. Prepričajte se, da naprava ni pod napetostjo! Ali je naprava pod napetostjo ali ne, ugotovi strokovnjak elektrotehnične stroke, ki to sicer običajno lahko preveri s faznim preizkuševalcem. A tak način ni vedno povsem zanesljiv, zato se za popolno prepričanost o breznapetostnem stanju naprave uporabi ustrezen instrument.

4. Ozemljitev in kratka sklenitev. Da je delo na napravi varno, je potrebno dele naprave ustrezno ozemljiti in kratko skleniti.

5. Zaščita pred naključnim dotikom delov pod napetostjo! Da med delom povsem po naključju ne bi dregnili ob bližnje dele, ki so pod napetostjo, moramo takšne dele prekriti in jih ograditi.

Na vrh strani